جزییات افزونه

ITC0316
شماره افزونه
ITC0316
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 November 1987
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-78, 95
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa subgr. pisang jari buaya
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-78, 95 HND004
نام افزونه
Saing Todloh
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-78, 95 HND004
شناسه دیگر
II-78 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1960
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶٫۰۲۳۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۲۰٫۹۹۷۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۶۲۱٫۷۲۱٫۶۲۱٫۷۲۲۲۱٫۹۲۱٫۹۲۲۲۱٫۸۲۱٫۷۲۱٫۸۲۱٫۸
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۵٫۵۲۵٫۷۲۶٫۱۲۶٫۴۲۶٫۲۲۶٫۱۲۶٫۳۲۶٫۲۲۵٫۹۲۵٫۹۲۵٫۷
بیشینه دما [°C]۲۹٫۳۲۹٫۳۲۹٫۹۳۰٫۶۳۰٫۸۳۰٫۶۳۰٫۴۳۰٫۶۳۰٫۶۳۰٫۳۳۰٫۱۲۹٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۰۸۹۸۹۴۱۴۷۲۳۶۲۴۲۱۹۵۱۵۵۱۸۶۲۴۴۱۹۵۱۴۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۰۴۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۹۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۷۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۰۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۰۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a8a512a4-737c-4ec8-91c6-814729a46db8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد