جزییات افزونه

ITC0395
شماره افزونه
ITC0395
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
6 June 1988
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CATIE
شماره افزونه اهداکننده
CATIE 14053
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CATIE 14053 CRI001
نام افزونه
Lidi
شماره افزونه اهداکننده
CATIE 14053 CRI001
شناسه دیگر
CATIE 14053 CRI001
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2c880e1a-97d3-4c94-b00b-993c3689f03f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد