جزییات افزونه

ITC0408
شماره افزونه
ITC0408
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
27 June 1988
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.015.024; (LCIV THA032)
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.015.024; (LCIV THA032) FRA014
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.015.024; (LCIV THA032) FRA014
نام افزونه
Pa (Songkhla)
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5c210430-822b-4090-837d-67a234d14780
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد