جزییات افزونه

ITC0437
شماره افزونه
ITC0437
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 July 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-318, 151
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-318, 151 HND004
نام افزونه
Pisang Kermian
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-318, 151 HND004
شناسه دیگر
II-318 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 March 1961
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۶٫۳۹۸۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰۰٫۳۰۳۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۱۲۱٫۴۲۱٫۸۲۳٫۵۲۳٫۷۲۳٫۶۲۳٫۱۲۳۲۳۲۳۲۲٫۸۲۲٫۴
میانگین دما [°C]۲۶٫۵۲۷٫۳۲۷٫۸۲۸٫۶۲۸۲۷٫۶۲۷٫۳۲۷٫۱۲۷۲۷٫۱۲۶٫۹۲۶٫۶
بیشینه دما [°C]۳۱٫۹۳۳٫۳۳۳٫۹۳۳٫۷۳۲٫۴۳۱٫۷۳۱٫۵۳۱٫۳۳۱٫۱۳۱٫۲۳۱۳۰٫۹
بارش ماهانه [mm]۴۲۵۱۱۱۶۱۷۶۲۰۲۱۶۵۱۷۸۱۸۲۲۶۲۲۹۱۲۳۳۸۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۷٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۸٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
بارش سالانه [mm]
۱٬۹۸۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۹۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۸۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۹۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۵۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:abf09e35-794e-4cdb-960e-383f704edde5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد