جزییات افزونه

ITC0447
شماره افزونه
ITC0447
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
25 July 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
FHIA
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-240, 240
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-240, 240 HND004
نام افزونه
Pu-te Wey
شماره افزونه اهداکننده
FHIA II-240, 240 HND004
شناسه دیگر
II-240 HND004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 December 1960
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۴۰۰۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱۴٫۶۵۵۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۹۲۲۲۲٫۱۲۲٫۴۲۲٫۵۲۲٫۳۲۱٫۹۲۱٫۹۲۲٫۱۲۲٫۱۲۲٫۱۲۲٫۱
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۵٫۴۲۵٫۷۲۶۲۶٫۲۲۶۲۵٫۷۲۵٫۷۲۵٫۹۲۵٫۸۲۵٫۷۲۵٫۷
بیشینه دما [°C]۲۸٫۸۲۸٫۸۲۹٫۳۲۹٫۷۲۹٫۹۲۹٫۸۲۹٫۶۲۹٫۶۲۹٫۷۲۹٫۵۲۹٫۴۲۹٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۵۵۲۹۳۳۶۷۳۳۳۳۹۹۳۴۷۲۷۷۳۱۲۴۳۵۴۳۱۳۹۰۴۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۲٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
بارش سالانه [mm]
۴٬۳۸۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۴۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۷۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۲۶۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۳۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱٬۰۷۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۰۱۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:8a70da08-769b-4ed6-ac32-9c265fbef168
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد