جزییات افزونه

ITC0533
شماره افزونه
ITC0533
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
6 February 1989
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
King Monkut's Inst. of Technology
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
نام افزونه
Kluai Lep Mu Nang
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:478cba33-fb5b-416b-a152-d99553f33d22
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد