جزییات افزونه

ITC0600
شماره افزونه
ITC0600
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
22 May 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Queensland Department of Primary Industries
شماره افزونه اهداکننده
PNG043
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PNG043 AUS022
نام افزونه
Waimara
شماره افزونه اهداکننده
PNG043 AUS022
شماره جمع‌آوری
PNG043
شناسه دیگر
PNG043 AUS022
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
27 February 1988
شناسه ماموریت جمع‌آوری
CN454A1
شماره جمع‌آوری
PNG043
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶٫۶۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴۷٫۰۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۳۲۲٫۳۲۲٫۴۲۱٫۹۲۲۲۱٫۴۲۱٫۱۲۱٫۱۲۱٫۴۲۱٫۶۲۱٫۸۲۲٫۳
میانگین دما [°C]۲۶٫۸۲۷۲۶٫۷۲۶٫۴۲۶٫۱۲۵٫۳۲۴٫۸۲۵٫۱۲۵٫۶۲۵٫۹۲۶٫۵۲۶٫۸
بیشینه دما [°C]۳۱٫۴۳۱٫۸۳۱٫۱۳۰٫۹۳۰٫۲۲۹٫۳۲۸٫۷۲۹٫۲۲۹٫۸۳۰٫۲۳۱٫۲۳۱٫۳
بارش ماهانه [mm]۲۹۷۲۵۳۳۰۷۳۳۹۳۰۴۳۰۵۳۸۱۳۷۳۳۰۶۳۴۵۲۸۰۳۲۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵
بارش سالانه [mm]
۳٬۸۱۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۸۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۵۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱٬۰۶۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۸۵۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۷۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱٬۰۵۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:acc142c5-50ad-45fb-918a-342353eae58e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد