جزییات افزونه

ITC0603
شماره افزونه
ITC0603
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
22 May 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Queensland Department of Primary Industries
شماره افزونه اهداکننده
PNG064
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aa
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PNG064 AUS022
نام افزونه
Somani
شماره افزونه اهداکننده
PNG064 AUS022
شماره جمع‌آوری
PNG064
شناسه دیگر
PNG064 AUS022
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
27 February 1988
شناسه ماموریت جمع‌آوری
CN454A1
شماره جمع‌آوری
PNG064
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۵۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴۳٫۵۸۳۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۲٫۸۲۲٫۸۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲٫۷۲۲٫۳۲۲٫۱۲۲٫۱۲۲٫۴۲۲٫۷۲۲٫۸۲۲٫۹
میانگین دما [°C]۲۶٫۷۲۶٫۶۲۶٫۶۲۶٫۷۲۷۲۶٫۶۲۶٫۴۲۶٫۶۲۶٫۸۲۶٫۹۲۶٫۹۲۶٫۸
بیشینه دما [°C]۳۰٫۶۳۰٫۴۳۰٫۵۳۰٫۹۳۱٫۳۳۰٫۹۳۰٫۷۳۱٫۱۳۱٫۳۳۱٫۱۳۱۳۰٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۴۸۱۴۵۱۶۷۱۸۰۱۹۹۱۷۲۱۵۰۱۵۳۱۶۶۲۰۶۲۰۵۱۶۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۲٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۹٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۶٫۵
بارش سالانه [mm]
۲٬۰۵۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۰۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۴۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۵۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۵۷۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۷۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:953bbe9b-1b04-40cb-860d-5279609abf8f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد