جزییات افزونه

ITC0843
شماره افزونه
ITC0843
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
13 March 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.003.002; (LCIV IDO093)
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aab subgr. pisang raja
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.003.002; (LCIV IDO093) FRA014
نام افزونه
Pisang Raja Bulu
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.31.003.002; (LCIV IDO093) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1182f7f4-62eb-4d0a-a0a8-bd09833d8c09
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد