جزییات افزونه

CIP 703317
شماره افزونه
CIP 703317
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
23 May 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
CIP 703317
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes
Crop
Potato
محصول
Potato
نامهای افزونه
نام افزونه
Chingos
شماره جمع‌آوری
HUA 979
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
23 May 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
HUA 979
موقعیت محل جمع‌آوری
Oncoy (Ocros)
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۹٫۵۷۳۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۷٫۵۱۵۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۴۰۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۵٫۴۵٫۸۵٫۴۴٫۸۳٫۳۱٫۳۰٫۴۰٫۹۲٫۶۳٫۸۴٫۲۴٫۳
میانگین دما [°C]۱۱٫۷۱۱٫۶۱۱٫۶۱۱٫۶۱۰٫۸۱۰٫۵۱۰٫۲۱۰٫۶۱۱٫۵۱۱٫۵۱۱٫۶۱۱٫۵
بیشینه دما [°C]۱۸٫۱۱۷٫۴۱۷٫۸۱۸٫۵۱۸٫۴۱۹٫۷۲۰٫۱۲۰٫۵۲۰٫۴۱۹٫۴۱۸٫۹۱۸٫۸
بارش ماهانه [mm]۱۰۹۱۲۰۱۴۷۷۸۲۴۳۳۸۲۳۶۳۶۱۷۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۵٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۰٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۱٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۰٫۴
بارش سالانه [mm]
۷۱۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۷۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۷۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c58fdd34-72f2-45ff-beec-07297c1c01be
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۰ فوریه ۲۰۱۷