جزییات افزونه

ITC1064
شماره افزونه
ITC1064
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
15 October 1990
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.008.003; (LCIV IDO106)
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa aaa subgr. ambon
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.008.003; (LCIV IDO106) FRA014
نام افزونه
Pisang Bakar
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.30.008.003; (LCIV IDO106) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cb1c91dc-83eb-4260-8d2c-4d0450dfa103
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد