جزییات افزونه

IG 146126
شماره افزونه
IG 146126
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
November 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute of Plant Industry
شماره افزونه اهداکننده
RUS001
آرایه‌بندی
جنس
Lens
گونه
نام علمی
Lens culinaris Medik. subsp. culinaris
محصول
Lentil
نام محصول ارائه شده
Lentil
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شناسه دیگر
ILL 0 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
(from Veterinarian School, Brno)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۹٫۱۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۶٫۶۱۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۴٫۹‎−۳٫۲‎−۰٫۱۳٫۸۸٫۲۱۱٫۳۱۲٫۷۱۲٫۶۹٫۴۵۱‎−۲٫۸
میانگین دما [°C]‎−۲٫۲۴٫۲۹٫۲۱۳٫۹۱۶٫۹۱۸٫۶۱۸٫۴۱۴٫۸۹٫۶۳٫۹‎−۰٫۳
بیشینه دما [°C]۰٫۵۳٫۳۸٫۵۱۴٫۶۱۹٫۷۲۲٫۶۲۴٫۶۲۴٫۳۲۰٫۲۱۴٫۲۶٫۹۲٫۲
بارش ماهانه [mm]۲۴۲۳۲۶۳۳۶۱۷۶۷۲۶۲۴۲۳۳۳۸۲۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۳٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۴٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۰٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۰٫۹
بارش سالانه [mm]
۵۱۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۱۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۱۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۷۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0e4649a5-2ce1-4def-ad5f-d09277c37206
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
21 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد