جزییات افزونه

IG 146140
شماره افزونه
IG 146140
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
November 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute of Plant Industry
شماره افزونه اهداکننده
RUS001
آرایه‌بندی
جنس
Lens
گونه
نام علمی
Lens culinaris Medik. subsp. culinaris
محصول
Lentil
نام محصول ارائه شده
Lentil
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شناسه دیگر
ILL 0 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 May 1905
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ETH58
موقعیت محل جمع‌آوری
Harerge Region Dire Dawa town (market)
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۹٫۵۸۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۱٫۸۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳٫۸۱۵٫۴۱۷٫۳۱۸۱۸٫۸۲۰٫۲۱۹٫۵۱۸٫۷۱۹۱۷۱۴٫۷۱۳٫۹
میانگین دما [°C]۲۰٫۶۲۱٫۸۲۳٫۷۲۳٫۹۲۵٫۱۲۶٫۲۲۵٫۳۲۴٫۵۲۴٫۸۲۳٫۷۲۱٫۸۲۰٫۷
بیشینه دما [°C]۲۷٫۴۲۸٫۲۳۰٫۱۲۹٫۹۳۱٫۴۳۲٫۲۳۱٫۱۳۰٫۴۳۰٫۷۳۰٫۵۲۸٫۹۲۷٫۶
بارش ماهانه [mm]۲۱۳۰۶۹۱۰۰۶۳۳۶۹۸۱۳۱۷۸۲۷۱۶۶
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۷٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۸٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱
بارش سالانه [mm]
۶۷۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۳۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۰۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:db6b85ca-b01c-4567-b2a9-e3c37f85e3c2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
21 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد