جزییات افزونه

IG 146149
شماره افزونه
IG 146149
کد موسسه
LBN002
تاریخ اکتساب
November 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
N.I. Vavilov All-Russian Scientific Research Institute of Plant Industry
شماره افزونه اهداکننده
RUS001
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Lens
گونه
نام علمی
Lens culinaris Medik. subsp. culinaris
Crop
Lentil
محصول
Lentil
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
RUS001 RUS001
شناسه دیگر
ILL 0 SYR002
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 May 1905
شناسه ماموریت جمع‌آوری
BGR61
موقعیت محل جمع‌آوری
Khaskovo Province Svilengrad town
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۱٫۷۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۶٫۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۰٫۴۲٫۶۷۱۱٫۳۱۵۱۷۱۶٫۶۱۲٫۸۸٫۶۵۱
میانگین دما [°C]۲٫۵۴٫۵۷٫۴۱۲٫۶۱۷٫۳۲۱٫۳۲۳٫۸۲۳٫۴۱۹٫۴۱۴٫۱۹٫۴۴٫۵
بیشینه دما [°C]۶٫۱۸٫۶۱۲٫۲۱۸٫۲۲۳٫۴۲۷٫۷۳۰٫۷۳۰٫۳۲۶٫۱۱۹٫۷۱۳٫۸۸٫۱
بارش ماهانه [mm]۵۶۴۹۴۹۴۸۵۲۴۷۳۰۲۴۳۸۴۸۶۹۶۸
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۳٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۳٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۵٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۸
بارش سالانه [mm]
۵۷۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۹۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۰۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۷۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:73bb4a34-cb06-4bdf-bec4-67ed9fb13c16
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۱ ژانویه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد