جزییات افزونه

CIP 704294
شماره افزونه
CIP 704294
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
11 July 1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNSCH Ayacucho - PER
موسسه تکثیر ایمن
CIP 704294
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes
Crop
Potato
محصول
Potato
نامهای افزونه
نام افزونه
Maqta Suytu
شماره جمع‌آوری
CUA 789
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 July 1982
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
CUA 789
موقعیت محل جمع‌آوری
Kocairo (Pacucha)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۳٫۵۵۳۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۳٫۲۶۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۰۹۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۶٫۳۶٫۴۶٫۳۵٫۷۴٫۱۲٫۵۲٫۴۲٫۸۴٫۷۵٫۸۵٫۹۶٫۲
میانگین دما [°C]۱۳٫۵۱۳٫۴۱۳٫۳۱۳٫۵۱۲٫۶۱۱٫۵۱۱٫۴۱۲٫۱۱۳٫۱۱۴٫۶۱۴٫۵۱۳٫۸
بیشینه دما [°C]۲۰٫۸۲۰٫۵۲۰٫۴۲۱٫۳۲۱٫۲۲۰٫۶۲۰٫۵۲۱٫۴۲۱٫۵۲۳٫۴۲۳٫۱۲۱٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۶۰۱۶۴۱۵۲۵۹۱۸۱۰۱۱۲۱۴۵۶۵۷۸۱۰۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۳٫۱
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۶٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۳٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۴٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۱٫۶
بارش سالانه [mm]
۸۹۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۶۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۷۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:eb0555f2-70e1-4299-8908-0120b3cab49f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۰ فوریه ۲۰۱۷