جزییات افزونه

CIP 704434
شماره افزونه
CIP 704434
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 June 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
CIP 704434
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes
Crop
Potato
محصول
Potato
نامهای افزونه
نام افزونه
Morales
شماره جمع‌آوری
OCH 5672
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
OCH 5672
موقعیت محل جمع‌آوری
Vilcabamba
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۰٫۴۷۸۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۶٫۴۴۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۳۴۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۶۳٫۹۳٫۵۲٫۸۰٫۹‎−۱‎−۱٫۳‎−۰٫۵۱٫۲۲٫۳۲٫۵۲٫۷
میانگین دما [°C]۹٫۵۹٫۳۹٫۱۹٫۴۸٫۴۷٫۶۷٫۵۸٫۱۸٫۶۹٫۲۹٫۴۹٫۴
بیشینه دما [°C]۱۵٫۶۱۴٫۸۱۴٫۸۱۶٫۱۱۵٫۹۱۶٫۱۱۶٫۳۱۶٫۶۱۶٫۱۱۶٫۲۱۶٫۳۱۶٫۲
بارش ماهانه [mm]۱۱۷۱۴۱۱۴۰۷۵۳۶۱۲۱۵۲۵۴۷۸۶۸۷۱۰۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۷٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۹٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۷
بارش سالانه [mm]
۸۸۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۹۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۱۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d6847452-bb7e-4112-9112-55569dcdf21a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
3 octubre 2020
ایجاد شد
10 febrero 2017