جزییات افزونه

CIP 705534
شماره افزونه
CIP 705534
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
11 July 1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNSCH Ayacucho - PER
موسسه تکثیر ایمن
CIP 705534
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum stenotomum Juz. & Bukasov subsp. stenotomum (Juz. & Bukasov) Hawkes
Crop
Potato
محصول
Potato
نامهای افزونه
نام افزونه
Kuchipa Akan
شماره جمع‌آوری
CUA 649
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 July 1982
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
CUA 649
موقعیت محل جمع‌آوری
Cavera (Kishuara)
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۳٫۶۹۵۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۳٫۱۵۲۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۶۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۳۳٫۵۳٫۴۲٫۶۰٫۵‎−۱٫۵‎−۱٫۹‎−۱٫۴۱۱٫۹۲٫۳۳٫۱
میانگین دما [°C]۱۰٫۲۱۰٫۲۱۰٫۱۱۰٫۱۹٫۱۷٫۸۷٫۶۸٫۳۹٫۶۱۰٫۸۱۰٫۸۱۰٫۵
بیشینه دما [°C]۱۷٫۲۱۶٫۹۱۶٫۷۱۷٫۶۱۷٫۷۱۷٫۲۱۷۱۸۱۸٫۲۱۹٫۷۱۹٫۴۱۸
بارش ماهانه [mm]۱۴۳۱۳۷۱۲۹۵۱۱۱۸۱۰۲۱۴۵۴۹۷۰۹۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۹٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۶٫۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۰٫۸
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۹٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۸٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۰٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۷٫۹
بارش سالانه [mm]
۷۶۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۱۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7198d7f2-a3f3-40de-b1d8-d292b82fbfe7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۰ فوریه ۲۰۱۷