جزییات افزونه

CIP 705841
شماره افزونه
CIP 705841
موسسه دارنده
کد موسسه
PER001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 June 1993
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
CIP 705841
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum tuberosum C.Linneo subsp. andigena (Juz. & Bukasov) Hawkes
Crop
Potato
محصول
Potato
نامهای افزونه
نام افزونه
Unknown
شماره جمع‌آوری
CESA 20a
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 July 1991
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
CESA 20a
موقعیت محل جمع‌آوری
Comunidades de Colquepata
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۳٫۳۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۱٫۶۷۳۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۶۵۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۴٫۹۵٫۱۵۳٫۲۰٫۸‎−۱٫۹‎−۱٫۹‎−۰٫۸۲٫۳۳٫۵۳٫۹۴٫۸
میانگین دما [°C]۱۱٫۳۱۱٫۲۱۱٫۴۱۰٫۷۹٫۴۸۷٫۸۹۱۰٫۴۱۱٫۵۱۱٫۶۱۱٫۴
بیشینه دما [°C]۱۷٫۷۱۷٫۳۱۷٫۸۱۸٫۲۱۸۱۷٫۸۱۷٫۵۱۸٫۷۱۸٫۷۱۹٫۶۱۹٫۳۱۸
بارش ماهانه [mm]۱۲۱۱۱۱۹۴۳۸۱۰۴۷۹۲۰۳۳۵۵۹۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۵٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۹٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۱٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۸٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۱٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸٫۲
بارش سالانه [mm]
۵۹۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۲۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4bc9832d-52ab-4e92-b1b7-24720e14d030
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۱۰ فوریه ۲۰۱۷