جزییات افزونه

CWI 10990
شماره افزونه
CWI 10990
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
1 January 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
KHARCHIA LOCAL*5/EG 953
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
PI 322280
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
WHEAT
نامهای افزونه
نام افزونه
KHARCHIA 65
شناسه دیگر
CWI10990
شماره افزونه اهداکننده
PI 322280
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cdc5c1e5-812e-44a8-90de-7de19b130855
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد