جزییات افزونه

13053
شماره افزونه
13053
کد موسسه
ETH013
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
8 August 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Chloris
نام علمی
Chloris gayana Kunth
Crop
Forages
محصول
Forages
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CIAT 16651
شماره جمع‌آوری
K-001-D
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 August 1984
شناسه ماموریت جمع‌آوری
IPGRI-259B
شماره جمع‌آوری
K-001-D
موقعیت محل جمع‌آوری
33 km from Nairobi and 18 km from Kahowa military barrack on the way to Thika 7 km from flyover bridge
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱٫۰۱۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۰۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۴۹۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۱٫۹۱۱٫۹۱۳٫۳۱۴٫۴۱۳٫۷۱۲۱۱٫۳۱۱٫۵۱۲۱۳٫۱۱۳٫۵۱۲٫۸
میانگین دما [°C]۱۹٫۸۲۰٫۴۲۱٫۱۲۱۲۰۱۸٫۵۱۷٫۵۱۷٫۹۱۹٫۴۲۰٫۵۱۹٫۹۱۹٫۵
بیشینه دما [°C]۲۷٫۷۲۸٫۹۲۸٫۹۲۷٫۶۲۶٫۳۲۵۲۳٫۷۲۴٫۳۲۶٫۸۲۷٫۹۲۶٫۴۲۶٫۳
بارش ماهانه [mm]۳۸۴۰۱۰۳۲۰۱۱۱۴۲۹۱۵۱۷۱۹۷۰۱۵۷۷۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۹٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۴
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۱٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۷٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۰٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۷٫۹
بارش سالانه [mm]
۸۸۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۰۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۵
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۱۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۴۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:00a2feb3-a1cb-492e-bb3b-6750bbc273dd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
26 février 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد