جزییات افزونه

CIMMYTMA 15724
شماره افزونه
CIMMYTMA 15724
کد موسسه
MEX002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
شماره افزونه اهداکننده
BARB 313
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. mays
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
Maize
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BARB,313; BARBAD 313; CIMMYTMA-BANK-013620
شماره جمع‌آوری
BARB 313
شماره افزونه اهداکننده
BARB 313
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شماره جمع‌آوری
BARB 313
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۱۷۳۸۶۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵۹٫۵۵۸۰۴۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۳۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۸۱۸٫۵۱۹٫۱۲۰۲۱۲۱٫۶۲۱٫۵۲۱٫۴۲۱٫۳۲۰٫۸۲۰٫۷۱۹٫۷
میانگین دما [°C]۲۳٫۱۲۳٫۲۲۳٫۹۲۴٫۶۲۵٫۲۲۵٫۵۲۵٫۳۲۵٫۵۲۵٫۵۲۵٫۱۲۴٫۷۲۳٫۷
بیشینه دما [°C]۲۷٫۵۲۷٫۹۲۸٫۸۲۹٫۲۲۹٫۵۲۹٫۴۲۹٫۱۲۹٫۷۲۹٫۷۲۹٫۵۲۸٫۷۲۷٫۷
بارش ماهانه [mm]۸۰۶۰۴۷۶۳۸۲۱۳۳۱۵۷۱۷۲۱۸۶۱۹۱۲۰۱۱۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۴٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۱٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۴۸۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۰۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۷۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۶۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۵۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:dea116f5-e43d-41a5-bd8f-3dc315dacf64
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
19 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد