جزییات افزونه

TMp-2
شماره افزونه
TMp-2
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
محصول
Banana
نام محصول ارائه شده
banana
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9e93c66a-c52e-4a3d-9646-1b83417eda81
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 August 2019
ایجاد شد
8 July 2015