جزییات افزونه

64
شماره افزونه
64
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
64 herbarium.jpg
64 seed.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Stylosanthes
نام علمی
Stylosanthes guianensis (AUBLET) SWARTZ guianensis (AUBLET) SWARTZ
محصول
Forages
نام محصول ارائه شده
forages
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CPI-065360
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴٫۶۱۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۱٫۳۱۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۶۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۶۲۲٫۲۲۲٫۸۲۲٫۶۲۲٫۴۲۱٫۹۲۱٫۴۲۱٫۶۲۱٫۸۲۲٫۱۲۲٫۵۲۲
میانگین دما [°C]۲۷٫۱۲۸۲۸٫۱۲۷٫۲۲۶٫۴۲۵٫۵۲۵٫۲۲۵٫۷۲۶٫۱۲۶٫۵۲۶٫۹۲۶٫۷
بیشینه دما [°C]۳۲٫۶۳۳٫۹۳۳٫۵۳۱٫۸۳۰٫۴۲۹٫۱۲۹۲۹٫۸۳۰٫۵۳۱۳۱٫۳۳۱٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۴۳۰۸۱۲۳۲۲۹۰۳۴۶۲۸۷۲۶۰۲۷۱۲۲۱۱۳۰۴۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۱٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۵٫۴
بارش سالانه [mm]
۲٬۲۰۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۴۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۲۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۱
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۴۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۹۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9681dc94-508d-4966-b02c-749db9396779
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
20 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد