جزییات افزونه

68
شماره افزونه
68
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
68 seed.jpg
68 herbarium.jpg
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Stylosanthes
نام علمی
Stylosanthes guianensis (AUBLET) SWARTZ
Crop
Forages
محصول
forages
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۴۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۶٫۵۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۱۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۴۱۸٫۵۱۸٫۹۱۹۱۹۱۸٫۵۱۸۱۸۱۸٫۱۱۸٫۳۱۸٫۳۱۸٫۳
میانگین دما [°C]۲۳٫۹۲۴٫۱۲۴٫۴۲۴٫۲۲۴٫۱۲۳٫۸۲۴٫۱۲۴٫۲۲۳٫۹۲۳٫۵۲۳٫۳۲۳٫۵
بیشینه دما [°C]۲۹٫۵۲۹٫۸۳۰۲۹٫۴۲۹٫۲۲۹٫۲۳۰٫۲۳۰٫۵۲۹٫۸۲۸٫۷۲۸٫۳۲۸٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۸۸۱۹۵۱۴۹۱۴۱۷۵۴۴۵۹۸۰۱۶۵۱۲۳۹۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۴
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۷۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۶۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۸۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۷۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۲۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۸۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d8f38cea-25ee-46bb-bcf5-e07dd874f2c6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۰ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد