جزییات افزونه

94
شماره افزونه
94
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
94 flower.jpg
94 herbarium.jpg
94 plant.jpg
94 seed.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Stylosanthes
نام علمی
Stylosanthes guianensis (AUBLET) SWARTZ
محصول
Forages
نام محصول ارائه شده
forages
نامهای افزونه
شناسه دیگر
00B/003-01
شماره جمع‌آوری
00B/003-01
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
00B/003-01
نام موسسه جمع‌آوری کننده
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۸٫۵۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۱٫۲۱۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۳۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳٫۴۱۳٫۸۱۴٫۷۱۵٫۲۱۵٫۵۱۵٫۳۱۴٫۸۱۴٫۹۱۵۱۵۱۴٫۶۱۴
میانگین دما [°C]۱۸٫۸۱۹٫۲۱۹٫۹۲۰٫۱۲۰٫۳۲۰٫۱۱۹٫۹۲۰٫۳۲۰٫۴۲۰٫۱۱۹٫۵۱۹٫۲
بیشینه دما [°C]۲۴٫۲۲۴٫۷۲۵٫۱۲۵۲۵٫۲۲۴٫۹۲۵٫۱۲۵٫۸۲۵٫۸۲۵٫۱۲۴٫۵۲۴٫۴
بارش ماهانه [mm]۳۰۲۹۳۹۱۱۲۱۴۸۱۲۱۹۳۸۷۱۱۸۱۶۴۱۲۳۵۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۹٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۰
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۹
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۱۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۶۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۰۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۹۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۶۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۱۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fb6dbd14-6875-4cfb-bb1e-f7e5514e07e4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
20 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد