جزییات افزونه

97
شماره افزونه
97
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
97 seed.jpg
97 herbarium.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Stylosanthes
نام علمی
Stylosanthes guianensis (AUBLET) SWARTZ
محصول
Forages
نام محصول ارائه شده
forages
نامهای افزونه
شناسه دیگر
00B/004-01
شماره جمع‌آوری
00B/004-01
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
00B/004-01
موقعیت محل جمع‌آوری
, LOS PANCHES
نام موسسه جمع‌آوری کننده
FONDO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d94f0e7a-095b-4ad6-aab3-7c19cf361baa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
20 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد