جزییات افزونه

TMe-3
شماره افزونه
TMe-3
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
October 18, 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
مجموعه داده‌های مرتبط
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
7.1666999
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
5.6167002
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]19.620.621.922.121.220.820.119.920.420.320.519.3
میانگین دما [°C]25.426.527.327.026.024.923.723.424.124.725.825.4
بیشینه دما [°C]31.332.532.732.030.829.027.326.927.829.131.131.6
بارش ماهانه [mm]8.031.094.0127.0166.0177.0200.0159.0256.0155.040.021.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
25.4
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.6
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.7
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
12.0
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
32.7
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
19.3
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
13.4
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
23.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
25.7
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
26.9
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
23.7
بارش سالانه [mm]
1434.0
بارش گرمترین ماه [mm]
256.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
8.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
64.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
615.0
بارش خشکترین ماه [mm]
60.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
252.0
بارش سردترین منطقه [mm]
615.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:deac014a-da7d-4e27-a7c6-8afdee33e212
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
31 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد