جزییات افزونه

TMe-3
شماره افزونه
TMe-3
کد موسسه
NGA039
تاریخ اکتساب
18 October 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
مجموعه داده‌های مرتبط
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۱۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵٫۶۱۶۷
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۹٫۶۲۰٫۶۲۱٫۹۲۲٫۱۲۱٫۲۲۰٫۸۲۰٫۱۱۹٫۹۲۰٫۴۲۰٫۳۲۰٫۵۱۹٫۳
میانگین دما [°C]۲۵٫۴۲۶٫۵۲۷٫۳۲۷۲۶۲۴٫۹۲۳٫۷۲۳٫۴۲۴٫۱۲۴٫۷۲۵٫۸۲۵٫۴
بیشینه دما [°C]۳۱٫۳۳۲٫۵۳۲٫۷۳۲۳۰٫۸۲۹۲۷٫۳۲۶٫۹۲۷٫۸۲۹٫۱۳۱٫۱۳۱٫۶
بارش ماهانه [mm]۸۳۱۹۴۱۲۷۱۶۶۱۷۷۲۰۰۱۵۹۲۵۶۱۵۵۴۰۲۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۹٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
بارش سالانه [mm]
۱٬۴۳۴
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۵۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۱۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۱۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:deac014a-da7d-4e27-a7c6-8afdee33e212
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۳۱ دسامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد