جزییات افزونه

ICC 2
شماره افزونه
ICC 2
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
1 September 1973
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Cicer
گونه
نام علمی
Cicer arietinum L.
محصول
Chickpea
نام محصول ارائه شده
Chickpea
نامهای افزونه
نام افزونه
P 1-1
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
موقعیت محل جمع‌آوری
Uttar Pradesh
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a95fe23e-b2aa-422e-930c-64cff8a00fbf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 December 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد