جزییات افزونه

PHI 3
شماره افزونه
PHI 3
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
January 1, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
VISAYAS STATE COLLEGE OF AGRICULTURE
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Lakan
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:558a6bee-bf40-45c5-8799-4d09289fc596
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد