جزییات افزونه

MAL5
شماره افزونه
MAL5
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
March 10, 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
MAL5 leaf.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
MM 151
نام افزونه
C3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b30a961c-31ed-4ede-8ec2-a81d0c188225
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد