جزییات افزونه

MAL 5
شماره افزونه
MAL 5
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
10 March 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
MAL5 leaf.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
MM 151
نام افزونه
C3
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b30a961c-31ed-4ede-8ec2-a81d0c188225
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد