جزییات افزونه

DOM2
شماره افزونه
DOM2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
July 1, 1975
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Machetazo
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:9834dc4e-d35e-4dab-9cfd-cf5274b53c02
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد