جزییات افزونه

USA 2
شماره افزونه
USA 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
April 1, 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
USA2 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
Q 23828
نام افزونه
Iacx352-1-Iac Jaca
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
39.0333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-76.9167
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-4.7-3.60.65.711.016.018.717.914.07.22.3-2.4
میانگین دما [°C]0.41.86.612.117.322.224.723.820.013.78.12.6
بیشینه دما [°C]5.57.212.618.523.728.430.729.826.220.213.97.7
بارش ماهانه [mm]75.070.091.083.0104.093.0101.0105.092.081.085.085.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
12.8
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
11.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
84.8
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
30.7
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-4.7
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
35.4
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
23.5
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
1.6
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
23.5
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
1.6
بارش سالانه [mm]
1065.0
بارش گرمترین ماه [mm]
105.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
70.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
12.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
299.0
بارش خشکترین ماه [mm]
230.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
299.0
بارش سردترین منطقه [mm]
230.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:03beccdb-7b90-400e-bdef-bb2a5a882104
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد