جزییات افزونه

ARG7
شماره افزونه
ARG7
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
November 1, 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
T8-66-71
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:819fe5bc-a094-40ee-9bd3-c919538a9bee
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد