جزییات افزونه

ARG 1
شماره افزونه
ARG 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
1 November 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
ARG1 leaf.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Damby
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:69418270-3978-4bb0-88e8-d12875a95431
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ نوامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد