جزییات افزونه

CUB 2
شماره افزونه
CUB 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
5 July 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CENTRO DE MEJORAMIENTO DE SEMILLAS AGAMICAS FRUCTOSOS CEMSA- "FRUCTUOSO RODRIGUEZ"
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Papa Grande
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:e9bb10a2-5002-481e-aed0-38421575fb5f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ نوامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد