جزییات افزونه

COL 3
شماره افزونه
COL 3
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
12 May 1969
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
MORADA
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 May 1969
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
NULL
موقعیت محل جمع‌آوری
PEDREGAL
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۰۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷۶٫۴۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۱۱۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۸٫۲۱۸٫۳۱۸٫۵۱۸٫۶۱۸٫۵۱۸۱۷٫۴۱۷٫۵۱۷٫۶۱۷٫۹۱۸٫۲۱۸٫۲
میانگین دما [°C]۲۳٫۹۲۴۲۴٫۲۲۳٫۹۲۳٫۶۲۳٫۴۲۳٫۷۲۳٫۸۲۳٫۷۲۳٫۳۲۳٫۱۲۳٫۴
بیشینه دما [°C]۲۹٫۶۲۹٫۷۲۹٫۹۲۹٫۲۲۸٫۸۲۸٫۹۳۰۳۰٫۲۲۹٫۸۲۸٫۸۲۸٫۱۲۸٫۶
بارش ماهانه [mm]۱۳۴۱۵۰۱۷۱۲۱۸۱۷۵۸۴۶۱۷۰۱۲۱۲۴۰۲۳۳۱۷۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۷
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۹
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۳٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۲٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۸۲۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۴۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۱۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۵۵
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۴۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:41bd1504-549a-46db-a8f2-c69a32c6fa06
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد