جزییات افزونه

BRA 67
شماره افزونه
BRA 67
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
13 October 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGM 0213
شناسه دیگر
BRA-008532
نام افزونه
Cacau Pequeno
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۴٫۱۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳۹٫۷۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۳۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۳۲۱٫۴۲۱٫۳۲۰٫۸۱۹٫۵۱۸٫۵۱۸٫۲۱۹۱۹٫۶۲۰٫۲۲۰٫۷۲۰٫۹
میانگین دما [°C]۲۴٫۹۲۵٫۱۲۴٫۹۲۴٫۲۲۲٫۸۲۱٫۹۲۱٫۵۲۲٫۱۲۲٫۸۲۳٫۶۲۴۲۴٫۴
بیشینه دما [°C]۲۸٫۷۲۸٫۸۲۸٫۵۲۷٫۶۲۶٫۲۲۵٫۳۲۴٫۸۲۵٫۲۲۶٫۱۲۷۲۷٫۴۲۷٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۰۲۹۲۱۲۷۱۱۴۸۲۹۸۹۵۷۲۶۷۸۶۱۴۳۱۵۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۶٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۸٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۰٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱٫۸
بارش سالانه [mm]
۱٬۲۲۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۵۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶۷
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۹۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۲۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۲۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3d0f12e0-da00-43c7-8e51-d353992487e9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ نوامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد