جزییات افزونه

BRA62
شماره افزونه
BRA62
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE RECURSOS GENETICOS E BIOTECNOLOGIA
BRA62 leaf.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Candia C24-4
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
January 1, 1979
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6be9de5a-6847-488c-a3ae-25d943fba661
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد