جزییات افزونه

GUA 1
شماره افزونه
GUA 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
9 September 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
YUCA PECIOLO BLANC
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 September 1982
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
NULL
موقعیت محل جمع‌آوری
LA UNION
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۹۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۸۹٫۲۸۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹۰۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۳۱۳٫۳۱۴٫۵۱۵٫۶۱۶٫۴۱۶٫۵۱۶٫۵۱۶٫۳۱۶۱۵٫۶۱۴٫۵۱۳٫۲
میانگین دما [°C]۱۸٫۲۱۹۲۰٫۸۲۱٫۹۲۲٫۱۲۱٫۳۲۰٫۸۲۰٫۹۲۰٫۶۱۹٫۹۱۸٫۹۱۷٫۹
بیشینه دما [°C]۲۳٫۴۲۴٫۷۲۷٫۲۲۸٫۳۲۷٫۹۲۶٫۱۲۵٫۲۲۵٫۵۲۵٫۳۲۴٫۳۲۳٫۵۲۲٫۶
بارش ماهانه [mm]۴۴۴۲۳۹۵۰۱۴۶۲۹۰۲۲۴۲۳۳۲۸۰۱۹۷۹۲۶۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۰٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۹٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۱٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۸٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۷۰۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۹۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۴۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۸۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۹۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:654665ce-87f0-4118-aecd-0ccca3c42228
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد