جزییات افزونه

PTR 1
شماره افزونه
PTR 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
7 October 1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
PANA DE COROZAL
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 October 1970
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
NULL
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۸٫۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۶۷٫۱۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۷٫۵۱۷٫۵۱۸۱۹۲۰٫۴۲۱٫۱۲۱۲۱۲۱۲۰٫۷۱۹٫۸۱۸٫۵
میانگین دما [°C]۲۳٫۶۲۳٫۷۲۴٫۱۲۵۲۵٫۹۲۶٫۶۲۶٫۶۲۶٫۶۲۶٫۶۲۶٫۱۲۵٫۳۲۴٫۲
بیشینه دما [°C]۲۹٫۸۲۹٫۹۳۰٫۴۳۰٫۹۳۱٫۴۳۲۳۲٫۲۳۲٫۳۳۲٫۱۳۱٫۶۳۰٫۹۳۰
بارش ماهانه [mm]۴۴۴۶۶۹۱۱۲۱۸۰۱۷۴۲۱۵۲۴۰۲۴۴۲۰۹۱۳۸۵۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۵٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۸
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۲٫۳
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۷٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۴٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۶٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۳٫۸
بارش سالانه [mm]
۱٬۷۳۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۴۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۶۹۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۲۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۵۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:5fb5b2d6-7f75-4cbb-a33e-3444f6b132c8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد