جزییات افزونه

NGA 1
شماره افزونه
NGA 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
14 May 1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
INTERNATIONAL INSTITUTE OF TROPICAL AGRICULTURE
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
TMS 30001
نام افزونه
Tms 30001
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷٫۳۸۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۹۳۳۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۱٫۱۲۱٫۸۲۳۲۲٫۹۲۲٫۳۲۱٫۷۲۱٫۲۲۰٫۷۲۱٫۷۲۲۲۱٫۷۲۰٫۶
میانگین دما [°C]۲۶٫۹۲۷٫۷۲۸٫۳۲۷٫۸۲۶٫۹۲۵٫۶۲۴٫۵۲۳٫۹۲۵٫۲۲۶۲۶٫۷۲۶٫۶
بیشینه دما [°C]۳۲٫۷۳۳٫۷۳۳٫۸۳۲٫۷۳۱٫۶۲۹٫۵۲۷٫۸۲۷٫۲۲۸٫۹۳۰۳۱٫۷۳۲٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۲۵۸۳۱۴۳۱۵۹۱۸۸۱۷۲۱۲۷۱۸۷۱۸۰۳۹۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۶٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۷
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۲٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۳٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲۰٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۳٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۵٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۴٫۵
بارش سالانه [mm]
۱٬۳۱۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۸۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۵۱۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۴۸۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:fc40294f-1adf-4c62-aa5f-7e42ece1259e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ نوامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد