جزییات افزونه

MEX1
شماره افزونه
MEX1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
October 28, 1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
001
شماره جمع‌آوری
001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 28, 1970
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
001
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:07cfecc0-3cab-463e-9370-5739f7533e06
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد