جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

MEX 1
شماره افزونه
MEX 1
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
28 October 1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 October 1970
منبع جمع‌آوری
حیاط منزل، آشپزخانه یا باغچه خانگی (شهری، حومه شهر یا روستایی)
شماره جمع‌آوری
NULL
نام موسسه جمع‌آوری کننده
CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:07cfecc0-3cab-463e-9370-5739f7533e06
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد