جزییات افزونه

DOM4
شماره افزونه
DOM4
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
July 1, 1975
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Blanquita
زیرمجموعه‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3d57cdbc-a701-400f-a837-a30b3d4ff9bb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد