جزییات افزونه

BRA 70
شماره افزونه
BRA 70
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
13 October 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGM 0227
شناسه دیگر
BRA-004782
نام افزونه
Camuquem
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۱۵٫۵۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴۰٫۴۱۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳۲۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲۰٫۴۲۰٫۴۲۰٫۱۱۹٫۱۱۷٫۱۱۵٫۸۱۵٫۵۱۶٫۵۱۸۱۹٫۵۱۹٫۹۱۹٫۹
میانگین دما [°C]۲۵٫۳۲۵٫۴۲۴٫۸۲۳٫۷۲۲۲۱۲۰٫۷۲۱٫۷۲۳٫۱۲۴٫۳۲۴٫۵۲۴٫۴
بیشینه دما [°C]۳۰٫۲۳۰٫۵۲۹٫۵۲۸٫۴۲۶٫۹۲۶٫۱۲۶۲۷۲۸٫۳۲۹٫۲۲۹٫۱۲۸٫۹
بارش ماهانه [mm]۱۰۰۶۸۹۲۶۱۲۶۲۹۳۰۲۲۲۷۶۸۱۴۲۱۳۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۳٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۶
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۵٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۴٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۲۱٫۱
بارش سالانه [mm]
۷۹۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۷۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۹
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۸۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:705d2573-f79a-4984-8a59-178fb4697834
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد