جزییات افزونه

CR3
شماره افزونه
CR3
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
April 1, 1975
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
CR3 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CR 79
نام افزونه
Elmo Stick
شماره جمع‌آوری
CR 79
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
CR 79
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c6a06b8f-340e-4aac-8ee8-00bb1fa72790
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد