جزییات افزونه

MAL3
شماره افزونه
MAL3
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
February 1, 1981
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MALAYSIAN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
C5
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c6c97571-23e8-479c-b5be-07e37567ea42
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد