جزییات افزونه

FMT XXX- 2
شماره افزونه
FMT XXX- 2
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
30 December 2018
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot filamentosa
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NULL
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7feb95e8-9902-4f2b-8aad-601a4ebd0464
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد