CR26 COL003

این رکورد به موجب «ماده 15 پیمان بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی در زمینه غذا و کشاورزی» تهیه شده است.
این رکورد در «سیستم چندجانبه ITPGRFA» وجود دارد.

نمایه رکورد: CR26

مؤسسه دارنده

موقعیت

شماره رکورد

CR26

کشور مبدأ

سرده

نام علمی

Manihot esculenta Crantz

نام فراورده کشاورزی

نام ارائه شده فرآورده کشاورزی

cassava

وضعیت زیست‌شناختی رکورد

لندریس/کولتیوار سنتی

نوع ذخیره ژرم‌پلاسم

گردآوری آزمایشگاهی

تاریخ اکتساب

19830101

موجودی برای توزیع

نامشخص

نام دیگر

CR 6431 سایر نام‌ها

Yuca Mamio نام رکورد

مؤسسه اهداکننده

CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA

UUID

urn:uuid: 3b8b68ff-45ba-43b4-8517-6385f4c74ba0

اطلاعات گردآوری

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI:‏ 5.95 از 10.0

امتیاز PDCI میانگین برای این مؤسسه برابر است با ‎6.94‎ مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

GENUS

120

SPECIES

80

SPAUTHOR

5

SUBTAXA

0

SUBTAUTHOR

0

CROPNAME

45

ACQDATE

10

SAMPSTAT

80

DONORCODE

0

DONORNUMB

0

OTHERNUMB

35

DUPLSITE

0

STORAGE

15

DONORNAME

20

DUPLINSTNAME

0

ACCEURL

40

MLSSTAT

15

ORIGCTY

80

COLLSITE

0

LATITUDE

0

LONGITUDE

0

ELEVATION

0

COLLDATE

0

BREDCODE

0

ANCEST

0

COLLSRC

0

ACCENAME

50

COLLNUMB

0

COLLCODE

0

COLLNAME

0

List of Datasets

آخرین به‌روزرسانی توسط Angela Hernandez 6 ماه پیش Oct 24, 2018