جزییات افزونه

CR 26
شماره افزونه
CR 26
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
1 January 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA
CR26 root.jpg
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
Crop
Cassava
محصول
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CR 6431
نام افزونه
Yuca Mamio
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3b8b68ff-45ba-43b4-8517-6385f4c74ba0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۹ نوامبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
داده ارائه نشد