جزییات افزونه

CR26
شماره افزونه
CR26
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
January 1, 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSENANZA
CR26 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
شناسه دیگر
CR 6431
نام افزونه
Yuca Mamio
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3b8b68ff-45ba-43b4-8517-6385f4c74ba0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد