جزییات افزونه

CHLXXX-2
شماره افزونه
CHLXXX-2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
CHLXXX-2 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot chlorosticta STANDLEY & GOLDMAN
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a585d9f-466f-43ac-bac9-717f7fc1704b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد