جزییات افزونه

CHL XXX- 2
شماره افزونه
CHL XXX- 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
CHLXXX-2 root.jpg
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot chlorosticta
Crop
Cassava
محصول
Cassava
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NULL
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NULL
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a585d9f-466f-43ac-bac9-717f7fc1704b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ ژانویه ۲۰۲۱
ایجاد شد
داده ارائه نشد