جزییات افزونه

CHL XXX- 2
شماره افزونه
CHL XXX- 2
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
CHLXXX-2 root.jpg
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot chlorosticta Standl. et Goldman
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:7a585d9f-466f-43ac-bac9-717f7fc1704b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
29 November 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد