جزییات افزونه

DOM3
شماره افزونه
DOM3
کد موسسه
COL003
تاریخ اکتساب
July 1, 1975
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Manihot
گونه
نام علمی
Manihot esculenta Crantz
محصول
Cassava
نام محصول ارائه شده
cassava
نامهای افزونه
نام افزونه
Cogollo Morado
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:4f88b9a7-016a-4c03-9449-4f5d8575cac8
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
24 October 2018
ایجاد شد
داده ارائه نشد